Hiển thị tất cả 8 kết quả

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

6ES7221-1BF32-0XB0 – Module Siemens digital S7-1200 SM 1221

Giá: Liên hệ

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

6ES7221-1BH32-0XB0 – Module Siemens digital S7-1200 SM 1221

Giá: Liên hệ

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

6ES7223-1PH32-0XB0 – Module Siemens digital S7-1200 I/O SM 1223

Giá: Liên hệ

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

6ES7223-1PL32-0XB0 – Module Siemens digital S7-1200 I/O SM 1223

Giá: Liên hệ

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

6ES7231-4HF32-0XB0 – Module analog Siemens S7-1200 SM 1231 8AI

Giá: Liên hệ

Thiết Bị Tự Động Hoá Công Nghiệp

PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RL 6ES7214-1BG40-0XB0

Giá: Liên hệ